TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Nhận tác phẩm dự thi


27/11/2023 - 21/01/2024

Vòng Sơ loại


04/12/2023 - 28/01/2024

Vòng Công chiếu


08/05/2024 - 19/05/2024

Tổng kết và trao giải


Cuối tháng 05/2024

Tổng số tác phẩm dự thi

11734 (Clip)

Số tác phẩm bình chọn

4873 (Clip)

BẢNG XẾP HẠNG

TOP CLIP TRƯỜNG


Xem thêm

TOP CLIP TỈNH


Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG

Xem thêm

Thông báo từ Ban tổ chức

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm